DUCATI Rijeka

Moto centar Sandi

Ovlašteno DUCATI prodajno mjesto

Karlovačka 14, 51000 RIJEKA

Telefon: 051.671.305